Strona główna1 » Zniechęcenie

Zniechęcenie

POKONUJĄC ZNIECHĘCENIE

Jak sobie radzić ze zniechęceniem (a przede wszystkim nie pozwolić by nas ogarnęło)?
-nie ma łatwych i szybkich sposobów – ale są autentyczne odpowiedzi
-WOLA powinna panować nad EMOCJAMI – nie jest to łatwe, ale działa i jest bardzo ważne.
1. Jeśli czujesz się zniechęcony, sprawdź jak wygląda twoje życie wiary:  „Kiedy zaniedbasz swoje życie duchowe, cała twoja istota zacznie podupadać.” C. Spurgeon. Bądź wierny w rzeczach podstawowych – czytaj Biblię, módl się, spędzaj czas z innymi chrześcijanami. Zob. Ps 4:5
2. Pamiętaj, że Bóg używa WSZYSTKICH DOŚWIADCZEŃ dla  naszego dobra: pomyśl o trudnych okresach, jakich doświadczyli  Mojżesz, Józef i Dawid. „Za każdym problemem stoi jakiś Boży cel. On nigdy, przenigdy  nie marnuje żadnego doświadczenia. Użyje go dla twojego dobra i swojej chwały.” Rz 8:28 – i to prawda!
3.  Radząc sobie z okolicznościami które powodują zniechęcenie:
     Biblia w odpowiedzi radzi, żeby odwrócić wzrok od okoliczności, kierując go na Boga. Zauważ:
 • Dawid w najgorszym momencie życia – 1 Sam 30:6
 • zob. również Hab 3:17,18; Abraham – w Rz 4:18-21
 • „Zachęcając się w Panu” oznacza również przypominanie sobie o Bożej wielkości, charakterze i mocy – Ps 3; 7:1, 10; 9:9,10; 10:16-18; 46; Hebr 2:17; 4:14-16.
 • nasz Bóg jest Bogiem, który zachęca! (Joz 1; Ag 2; Zach 4:1-10)
 • greckie słowo oznaczające zachętę to „paraklesis.” Duch Święty to „Parakletos” (J 14:16,26; 15:26; 16:7). Bóg nigdy nie widzi beznadziejnej sytuacji, czy beznadziejnej osoby! Hebr 4:14-16
 • wołanie do Boga z oczekiwaniem i wytrwałością – tak robił Dawid (zob. Psalmy  3-7). Jak 4:2; Łk 18:1-8. To również obejmuje mówienie językami ( 1 Kor 14:4)
 • wysławianie Boga, dziękowanie Mu bez względu na wszystko (Hab 3:17-19; 1 Tes 5:18)
 • pamiętanie o końcu czasów – 2 Kor 4:16-18; Obj 21 i 22 – jesteśmy po stronie zwycięzców!
 • przeciwstawianie się diabłu – Jak 4:7  „Wszelkie zniechęcenie pochodzi od diabła. Powinniśmy z nim walczyć, podobnie jak z grzechem. „ J.O. Fraser, misjonarz służący w Chinach.

4.  Jak postępować z ludźmi, którzy są zniechęceni?:

-najlepiej ich unikać i otaczać się tymi, którzy stanowią zachętę!
-zauważ, jak Jezus odsuwał się od tych, którzy wątpili i wywoływali zniechęcenie: Mt 9:18-26; Mk 7:33; 8:23. Zob. 2 Krl 4:18-33; Dz 9:36-40.

 5. Jak sobie radzić ze zniechęceniem i porażką:
 • Jedynym sposobem by uniknąć porażki, jest nigdy niczego nie próbować!
 • w przypadku niepowodzenia – IDŹ DALEJ: Flp 3:13,14.
 • zadaniem Ducha Świętego jest zmieniać nas tak, byśmy byli coraz bardziej podobni do Jezusa, a jedną z Jego cech jest to, że NIE PODDA się zniechęceniu dopóki nie zaprowadzi na ziemi sprawiedliwości i nie doprowadzi do końca dzieła, które rozpoczął – Iz 42:1-4.

A więc: „Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie.” (Hebr 12:12), „Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.” (Hebr 10:35-39). „Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?”(Rz 8:31); „Wszystko mogę w tym, który mnie (nas) wzmacnia.”(Flp 4:13).

•    Wybór: być jak Dawid w Syklag, a nie jak Judasz; 1 Sam 30:1-6
•    Dawid pytał co ma zrobić, ale najpierw stanął w Bożej obecności, by usłyszeć co Bóg ma do powiedzenia: „Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga.”
•    Historia siostry, której mąż popełnił cudzołóstwo: z ciężkim sercem zeszła do salonu i zaczęła uwielbiać Boga. Po chwili, pokój wypełnij jej serce niczym rzeka. Tydzień później jej niewierzący mąż się nawrócił.
•    Nie tkwij w lochu użalania się nad sobą, lub depresji, jak to robił Eliasz.
•    Czy chcesz być jak Dawid, lub jak Jonatan czy też chcesz się poddać?
•    Bóg wzywa nas, żebyśmy odważnie i z Bogiem stawiali czoła przeszkodom.
MUSISZ POKONAĆ ZNIECHĘCENIE JAK TYLKO SIĘ POJAWI I SZUKAĆ BOŻEGO OBLICZA TAK JAK DAWID; 1 Sam 30 – przeczytaj cały rozdział.
1 Sam 30:6 „Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek; lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu.
7 Rzekł tedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: Przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi.
8 Dawid zapytał się Pana tymi słowy: Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: Puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz!”
Jak 4:7-10
 • poddaj się Bogu
 • sprzeciwiaj się diabłu
 • trwaj w Bożej obecności
 • czytaj Boże Słowo, módl się, spędzaj czas z innymi wierzącymi
 • modlitwa uwolnienia; przyjmij uwolnienie jeśli masz ducha zniechęcenia, depresji lub samobójstwa itd.
 • przeciwstawiaj się diabłu, żeby cię nie pokonał poprzez zniechęcenie, depresję a nawet samobójstwo

JEZUS CHCE ŻEBYŚ POKONAŁ ZNIECHĘCENIE, ZA KAŻDYM RAZEM GDY TYLKO SIĘ POJAWI.
Obj 3:21 „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.
22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.”
Rz 8:37 „Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.”

 
Przejdź do strony głównej