Strona główna1 » …aby nikt nie zginął…

…aby nikt nie zginął…

„Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał Syna, aby potępił świat, lecz aby go zbawił” Ewangelia Jana 3, 16-17

Ta prawda, którą wypowiedział Pan Jezus jest ciągle aktualna ,również dzisiaj.
Pragnieniem Stwórcy jest ratowanie człowieka zagubionego i obarczonego troskami i problemami.On wyciąga ręce do Ciebie.
Możesz przyjąć tę pomoc lub odrzucić.
Wybór należy do Ciebie.

Drogi przyjacielu, Biblia mówi, że jednego dnia umrzesz i staniesz przed obliczem Bożym. Ponieważ jest to prawdą, nie ma chyba nic ważniejszego, jak odpowiednie przygotowanie się to tego dnia. Zauważ, co Słowo Boże mówi o tym, by być gotowym stanąć przed sprawiedliwym Bogiem.
 
NIKT NIE JEST SPRAWIEDLIWYM
"Jako napisano: Nie masz sprawiedliwego ani jednego.” Rzym. 3:10.
 "Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej." Rzym. 3:23.
"Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma." 1 Jana 1:8.
 
GRZESZNICY PÓJDĄ DO PIEKŁA
"Albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?" 1 Kor. 6:9.
"Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga." Psalm 9:18.
 
NIE MOŻESZ USTANOWIĆ WŁASNEGO USPRAWIEDLIWIENIA
"Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu." Rzym. 10:3.
 
Drogi przyjacielu, przynależność do kościoła, chrzest, czy dobre, moralne życie, nie uczynią cię nigdy sprawiedliwym w oczach Bożych.
 
MOŻESZ BYĆ USPRAWIEDLIWIONY PRZEZ JEZUSA
"On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą." 2 Kor. 5:21.
 
Chrystus poszedł na krzyż, wziął On ze sobą Twoje i moje grzechy i tam za nie zapłacił. Jak głosi stara pieśń: "Co oczyszcza z grzechów mnie? Twoja krew, Baranku Boży.
 
ZARAZ TERAZ MOŻESZ OTRZYMAĆ USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ CHRYSTUSA
"Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy." Rzym. 10:4.
 
Drogi przyjacielu - piekło jest rzeczywistością; grzech jest rzeczywistością; wieczność jest rzeczywistością. A Twoje zbawienie jest rzeczywistością? Jeśli nie jesteś zbawionym, poproś Jezusa zaraz tam, gdzie się znajdujesz, by przebaczył Ci Twoje grzechy i przyjął Cię za Swoje dziecko.
Wynik będzie pewny. "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie," Rzym, 10:13.
 
Modlitwa grzesznika o zbawienie
Drogi Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyznaję, iż jestem grzesznikiem i odstępuję teraz od moich grzechów. Wyznaję grzechy … (wymień grzechy) i całkowicie odstępuję od nich w imieniu Jezusa Chrystusa. Stanowczo odwracam się od nich. W szczególności odstępuje od jakiegokolwiek zaangażowania w okultyzm, bałwochwalstwo i czarnoksięstwo (powinieneś szczególnie zrzec się zaangażowania w te grzechy). Wyrzekam się wszystkich dzieł diabelskich.
Wierzę, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, zrodzony z dziewicy, że chodził po tej ziemi, że był ukrzyżowany na krzyżu i zmarł, aby oczyścić mnie ze wszystkich grzechów, aby pojednać mnie z Tobą, Ojcze, i ażeby przez swoją drogocenną krew wyrwać mnie z rąk diabła. Wierzę, że zapłacił całą karę za moje grzechy, które kiedykolwiek popełniłem i że przez jego krew jestem oczyszczony, zbawiony, uświęcony, oddany Bogu i usprawiedliwiony, jakbym nigdy wcześniej nie zgrzeszył.
Wierzę, że Jezus powstał z martwych trzeciego dnia i siedzi po prawicy Boga. Zwracam się do Ciebie, Panie Jezu. Odwracam się od mocy ciemności do mocy światłości, od mocy Szatana do mocy Boga i proszę Cię, Panie Jezu, abyś przyszedł do mojego życia przez Twojego Ducha Świętego. Poddaję się Tobie całkowicie i wyznaję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela.


 
Przejdź do strony głównej