Strona główna1 » Przebaczenie: klucz do wolności

Przebaczenie: klucz do wolności

Przebaczenie: klucz do wolności
Bóg wezwał nas, abyśmy przebaczali nawet wtedy, gdy jesteśmy bardzo zranieni. Nie zawsze
jest to łatwe, ale zawsze - bardzo ważne. Jest regułą, że im głębsza rana, tym trudniej
przebaczyć.
Do jakiego stopnia powinniśmy wybaczać? Przebaczenie konieczne jest dopóty, dopóki w
sercu istnieją względem drugiej osoby nienawiść, gorycz, uraza lub pragnienie zemsty. W
Ewangelii Mateusza 18 Jezus mówi. że przebaczenie nie podlega żadnym ograniczeniom.
Jeżeli sami przebaczamy, możemy prosić Boga o przebaczenie. On obiecał, że to uczyni. Bóg
chce, abyśmy byli wolni i uwielbiali Go z głębi wdzięcznych serc.
Jeszcze raz przemyśl kwestię przebaczenia: co ono oznacza?
• Anulowanie długu;
• Darowanie zapłaty;
• Uczynienie pierwszego kroku na drodze ku wolności;
• Usprawiedliwienie doznanej obrazy bez domagania się kary;
• Odejście od poczucia urazy względem kogoś;
• Postanowienie, aby nie ranić tego, kto zranił nas.
Przebaczenie to...
□ Główny klucz otwierający drzwi do wolności we wszystkich czterech dziedzinach
problemu/usługi.
□ Przebaczenie zrywa oplątujące ludzi duchowe więzy negatywnych sposobów odnoszenia
się do innych. Uwalnia ono wszystkich uczestników danej sytuacji.
Słowo Boże dotyczące przebaczenia
Mk 11,25-26
„A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec
wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze".
Mt 18,34-35
,I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu
bratu".
Iz 43,25
„Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów".
1J 1,9
„Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści
nas z wszelkiej nieprawości".
Życie w postawie przebaczania
Przebaczenie może okazać się najtrudniejszą częścią usługi odnawiania fundamentów. Ale
niech to cię nie zniechęca. Rozważ pewne pomocne prawdy na jego temat.
□ Przebaczenie nie zależy od tego, czy jest zasłużone czy nie. Ono wynika z Bożego Słowa.
□ Przebaczenie nie podlega dyskusji.
Zmagasz się z przebaczeniem? Oto kilka pomocnych wskazówek
• Przebaczenie jest potrzebne, ponieważ zranieni ludzie ranią innych.
• Przebaczenie to nie uczucia lecz decyzja woli. Uczucia zmienią się po tej decyzji.
• Przebaczenie nie oznacza, że zadanie ci rany było w porządku.
• Przebaczenie to pozostawienie sądu co do danej osoby Bogu.
• Przebaczenie staje się dużo łatwiejsze, gdy pomyślisz, jak wiele Bóg przebaczył ci w Jezusie Chrystusie.
Schemat przebaczenia
Jeżeli zastanawiasz się nad przebaczeniem, weź pod uwagę trzy „kierunki", w jakich ono
„przepływa". Oto łatwy do zapamiętania schemat.
• Linia poprzeczna oznacza nasze przebaczenie
innym (oraz przebaczenie innych względem nas).
• Linia pionowa oznacza nasze prośby do Boga o przebaczenie
(a także nas przebaczających Bogu).
• Okrąg reprezentuje przebaczenie samemu sobie.
Przejdź do strony głównej