Strona główna1 » Schizofrenia

Schizofrenia

NISZCZENIE  FORM SCHIZOFRENII - Józef Jasiński

Kluczowe Wersety Biblijne: :

List Jakuba 1:8
„Człowiek o Rozdwojonej duszy (podwójnym umyśle), chwiejny w całym swoim postępowaniu”

1 Księga Kronik 12:34
„Z Zebulonitów, zdatnych do boju, wyszkolonych we władaniu wszelką bronią wojenną, pięćdziesiąt tysięcy szczerze oddanych Dawidowi,”

1Ch 12:33 “ Of Zebulun, such as went forth to battle, expert in war, with all instruments of war, fifty thousand, which could keep rank: they were not of double heart. “
Tłumaczenie z Versji Króla Jakuba (KJV):
1 Krn 12:34 „Z Zebulonitów, zdatych to boju, ekspertów w wojnie, wyszkolonych wszelką bronią wojenną, pięćdziesiąt tysięcy, tacy którzy umieją kroczyć w szeregu wojennym: nie byli podwójnego serca.”

Psalm 7:3
„By któryś jak lew nie rozdarł mnie… Rozdziera, a nie ma wybawcy”

Ps 7:2  “Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.”
Tłumaczenie z Versji Króla Jakuba (KJV):
Psalm 7:3 „By któryś jak lew nie rozdarł mojej duszy na kawałki, i nie ma wybawcy”

Psalm 23:3
“He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his  name’s sake.”
Tłumaczenie z Versji Króla Jakuba (KJV):
Psalm 23:3 „Pan duszę moją odrestaurowuje: wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje”


•    Schizofrenia – Rozdwojona Dusza (Podwójny umysł) List Jakuba 1:8
•    Schizofrenia ZAWSZE zaczyna się od „odrzucenia”.
•    Trzy główne sfery, które trzeba zdobyć to : ODRZUCENIE , BUNT , KORZEŃ GORYCZY


-    Moja historia: Byłem typowym przykładem osoby z wzorcami Schizofrenii
-    Wielu ma te wzorce Schizofrenii; usługując w służbie uwolnienia przez lata doszedłem do wniosku ,że dużo osób operuje tymi wzorcami schizofrenicznymi. Ja nie mówię tutaj o klinicznej schizofrenii tylko o wzorcach umysłowych
-    W mojej prowincji Alberta (Zachodnia Kanada) Ministerstwo Zdrowia podało że 25% mieszkańców wkrótce będzie miało problem z schizofrenią.

Schizofrenia jest problemem bardzo powszechnym. Niektórzy znawcy, będący autorytetami w dziedzinie chorób umysłowych oceniają, że w Stanach Zjednoczonych jest aż pięćdziesiąt milionów schizofreników. A zatem, co ósmy człowiek cierpi na tę chorobę. Schizofrenicy stanowią połowę ogólnej liczby pacjentów szpitali psychiatrycznych. Ma się rozumieć istnieją, różne stopnie schizofrenii. Niektóre przypadki są ciężkie, gdy inne zupełnie łagodne. Wielu schizofreników nigdy nie leczyło się. Dla ludzi zajmujących się zdrowiem psychicznym schizofrenia wciąż pozostaje problemem nierozwiązanym. Przyczyny i metody leczenia nadal okrywa tajemnica.


    Ludzie zajmujący się uwalnianiem od demonów często spotykają się z zaburzeniami i rozszczepieniem osobowości znanymi jako schizofrenia lub dementia praecox.
W mojej ocenie aż jedna czwarta wszystkich osób, które przychodzą do nas z prośba o uwolnienie wykazuje cechy typowe dla schizofrenii. Pan w swej łasce zesłał na nas specjalne objawienie dotyczące tego problemu, które pozwala nam skutecznie zajmować się takimi przypadkami.
Ponieważ objawienia doznała żona Fraka Hammonda- Ida Mea, polecam przeczytanie książki pt. "Świnie w salonie ".
link do książki: https://www.misjapetra.com/swinie-w-salonie-frank-hammond-p-45.html
 
Przejdź do strony głównej