28.08.2016
MisjaPetra.com
Witamy na stronie Misji Petra
Sklep On-line
DVD
Książki
Menu Główne
Start
Jesteś tu po raz pierwszy?
Prawdy biblijne
Świadectwa
Szkoła Uwolnienia
Szkoła - Kielce 2015
Szkoła - Kielce 2014
Szkoła - Zakościele 2013
Szkoła - Zakościele 2012
Szkoła 201 - Krotoszyn 2011
Szkoła 101 - Krotoszyn 2010
Promised Land Ministries
Poradnictwo
Rodzina
Małżeństwo
Narzeczeństwo
Samotność
Walka duchowa
Kontakt

Tel.: 061 624 36 35
E-mail: info@misjapetra.com
GG: gg 20282035
Skype: My status misjapetra

Przydatne
Warto przeczytać!


Dzisiaj50
Wczoraj137
Reklama
Jak pokonać strach?

autor: Bill Subritzky

- wybrane fragmenty książki "Jak pokonać strach ?"

1.STRACH

Istnieje w nas naturalne poczucie strachu, które dał nam Bóg, aby chronić nas przed niebezpieczeństwem lub popełnieniem głupoty. Na przykład, powinniśmy odczuwać naturalny strach przed upadkiem z wysokiej skały, czy przed zejściem z chodnika dla pieszych na ruchliwą jezdnię, po której mkną auta.
Istnieje też lęk, określany jako bojaźń Pańska. Biblia pochwala ten rodzaj strachu. Opisując przyjście Jezusa Chrystusa, Pan mówił przez proroka Izajasza:
„I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźń Pana...”(Izajasz 11:2)
Tak więc, duch bojaźni Pańskiej spoczywał na samym Jezusie Chrystusie. Wiele miejsc z Pisma Świętego wskazuje na to, że bojaźń Boża jest godna pochwały.

 

 

Ona, na przykład, sprawia, iż uciekamy przed złem:
„Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego”.(Przypowieści Salomona 16:6)
Jest ona początkiem mądrości:
„Bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością”(Przyp. Salomona1:7)
Przedłuża życie:
„Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się”.(Przyp.Salomona 10:27)
Jest ona źródłem życia:
„Bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sidła śmierci.”(Przyp.Salomona 14:27)
Przynosi ona dostatek, szacunek i życie:
„Nagrodą za pokoręi bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć iżycie.”(Przyp. Salomona 22:4)
Bojaźń Boża daje zbawienie:
„Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.”(Psalm85:10)
Ona prowadzi do życia:
„Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia.”(Przyp. Salomona 19:23)
Ona daje zmiłowanie:
„Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.”(Psalm103:11)
Ona zaspokaja pragnienia:
„Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.”
Ona daje dobrobyt i bogactwo:
„Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach! Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione.”(Psalm 112:1-2)
Strach przed Bogiem jest pełną uszanowania bojaźnią Pana. Sprawia ona, że pragniemy Boga w naszych sercach, ufamy Bogu oraz pragniemy poznać Go bardziej.

2.GŁÓWNY POWÓD STRACHU

Zostawmy teraz zagadnienie naturalnego strachu bojaźni Bożej, a pomówmy o rodzajach strachu jako uczucia negatywnego. Powinniśmy rozpoznać i nazwać przyczynę tego rodzaju strachu. Jest to oddzielenie od Boga. Jeśli wrócimy na początek PismaŚwiętego i spojrzymy na 3 rozdział księgi Genesis, oto co zobaczymy:
„Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się,gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się.”(1.Mojż.3:9-10)
Ponieważ Adam popełnił nieposłuszeństwo, jego grzech oddzielił go od Boga, i pierwszym rezultatem tego stanu rzeczy było pojawienie się strachuw jego życiu. Właśnie oddzielenie od Boga pozwala wrogowi (szatanowi) na zaatakowanienas, nękanie nas i uderzanie w nas. Jeśli będziemy gotowi, aby to uznać, i wyznamy swoje grzechy, to otworzymy sobie drzwi do całkowitego wyzwolenia.

3.NASI WROGOWIE

Największymi wrogami w naszym życiu są strach i umartwianie się. Martwimy się o to, martwimy się o tamto. Obawiamy się, że cośzłego się wydarzy. Stajemy się niespokojni i pełni zgryzoty, uczucie zaniepokojenia  rozwija sięi rośniew naszych umysłachi potęguje strach.
Uczucie winy jest wielkim nieprzyjacielem. Gdy czujemy się winni z powodu grzechów w przeszłości, często odczuwamy strach i zgryzotę.
A co będzie, jeśli? Co się stanie, jak nie dostanę tej pracy? A co będzie, jeśli nie zdam egzaminu? A co, jeżelinie dam rady zapłacić podatków? A jak nie zapłacę  rachunków? Takie myśli są wrogiem naszego spokoju.
To tylko niektóre sposoby, jakimistrach przypuszcza na nas atak.Strach ma wiele sposobów, czy kanałów, aby wejść w nasze życie, i staje sięwtedy przyczyną zamieszania, stresu, wrzodów, myśli samobójczych oraz poczucia odrzucenia.

4.GŁÓWNE RODZAJE STRACHU

 • STRACH PRZED ŚMIERCIĄ.
  Wielu ludzi przez całe swojeżycie odczuwa strach przed śmiercią. Ten strach staje siętak wielki, że w wielu przypadkach może nas strawić. Możemy być tak przerażeni myślą o śmierci, że strach ten może przeważać w każdym aspekcie naszego życia. Strach przed śmiercią może stać się obsesją.
 • STRACH PRZED CHOROBĄ.
  Wielu ludzi przez całe swoje życie żyje w uścisku strachu przed chorobą. Widzieli oni bliskich krewnych, jak umierali po długiej chorobie,i boją się teraz, że tomożespotkać ich samych.
  Problem polega na tym, że z powodu tego typu lęków choroba może mieć przystęp do naszych ciał, i naszego umysłu też. Strach przed chorobą  jest prawdziwym przekleństwem, które może być dziedziczone z pokolenia w pokolenie.
 • STRACH PRZED PORAŻKĄ.
  Wielu z nas obawia się, że zawiedzie, że będzie nieudacznikami. Powiedziano nam w dzieciństwie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy że nigdy nam się to nie uda, i to przekonanie wżarło się w nasz umysł jak wytrawione kwasem w metalu. Idziemy przez życie z poczuciem, że czekają nas same porażki, i  że nie ma na to rady.
 • STRACH PRZED ODRZUCENIEM.
  Bardzo często, z powodu doświadczonego w dzieciństwie stanu lęku, ludzie mają poczucie odrzucenia. Może matka lub ojciec nie wykonali swojego zadania w okazywaniu miłości, lub jedno z nich porzuciło dom, a wtedy strach przed byciem opuszczonym, porzuconym wszedł w życie dziecka.
  Dziecko wzrasta w obawie przed odrzuceniem, i w życiu osoby dorosłej ten lęk stajesię notoryczną przeszkodą w jego relacjach z innymi ludźmi.
  Są setki rodzajów strachu, między innymi klaustrofobia ( lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami), fonofobia(lęk przed głośnym mówieniem), ryfofobia( lęk przed ubrudzeniem się), czy zoofobia( lęk przed zwierzętami).

5.STRACH I TRWOGA - BLIŹNIACZE MOCE DEMONICZNE

Strach często wlecze ze sobą bliźniaczego ducha trwogi i zmartwienia.
„W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się wiec boi, nie jest doskonały w miłości.”(1Jan 4:18)
Gdy pojawia się strach i martwienie się o przyszłość, lub o konsekwencje tego, co zrobiliśmy, zaczyna nas dręczyć duch utrapienia i trwogi. Nie możemy spać. Tok naszych myśli staje się chaotyczny, tracimy panowanie nad wydarzeniami w naszym życiu.
Ewangelia Św. Łukasza 21:26 mówi tak:
„Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.”
W Biblii Gdańskiej brzmi to tak:
„Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy...”
To prawda, że nadejdzie dzień wielkiej trwogi na ziemi zanim Jezus przyjdzie powtórnie, lecz na razie to właśnie duchy strachu i trwogi nękają niezliczone rzesze ludzi.
Gdy zaczynamy się lękać, dopuszczamy do siebie ducha trwogi.
Kilka lat temu, gdy przebywałem daleko poza miastem mojej służby, zatrzymałem się w pewnym motelu. Nie zwróciłem większej uwagi na motyw dekoracyjny, będący na zewnętrznej ścianie budynku motelu. Później jednak miałem powody, aby się temu przyjrzeć.
Pewnego ranka usiadłem na łóżku w piżamie, czytając Biblię. Gdy podniosłem się, na siedzeniu piżamy widniały plamy krwi. Było oczywiste, że krwawienie pochodziło z moich jelit. Natychmiast różnego rodzaju myśli pojawiły się w mojej głowie. Najważniejsza z nich to było przypomnienie sobie faktu, że mój ojciec w tym samym wieku zachorował na raka jelit.
Różnego rodzaju zatrważające myśli weszły do mojego umysłu. „A co, jeśli to nowotwór?”, „Twój ojciec też na to chorował.”, „To jest nieuleczalne.” Szybko zdałem sobie sprawę, że muszę poddać te myśli pod kontrolę, w imię Jezusa Chrystusa. Gdy się modliłem o to, ogarnął mnie pokój. Wtedy zdałem sobie sprawę, że rzeźba na zewnątrz motelu przedstawia Maoryjskiego demona. Zrozumiałem, że byłem atakowany i przepędziłem złe duchy.
Później poddałem się badaniom i prześwietleniom promieniami Rentgena, co wykazało, że nie mam najmniejszych kłopotów ze zdrowiem. To wydarzyło się sporo lat temu. Nigdy więcej nie krwawiłem w tym miejscu. Jednak między czasem, kiedy odkryłem pierwsze plamy krwi, a zrobieniem ostatnich badań, minęły trzy miesiące. W tym czasie budziły się we mnie od czasu do czasu zatrważające myśli i lęki, co musiałem notorycznie gromić w imieniu Jezusa Chrystusa, aby uzyskać Boży pokój.

6.OWOCE STRACHU

 • STRACH JEST MORDERCĄ.
  Strach może zabić. Czasopismo naukowe Science Digest z 1980 roku opisało taki przypadek. Piętnaście osób zginęło w wyniku przypuszczonego na nich ataku. Podczas sekcji zwłok odkryto, że niektórzy z tych ludzi nie musieli zginąć, gdyż uszkodzenia fizyczne ich ciał nie były śmiertelne. Komórki ich serc zostały zniszczone przez reakcję serca na uczucie strachu. Udowodniono, że stres, powstały w wyniku strachu, może spowodować śmiercionośne zmiany w mięśniu serca, co może doprowadzić do śmierci.1
  Doktor Charles Mayo z instytutu Mayo Clinic stwierdził, że strach ma wpływ na pracę serca, krążenie, funkcję gruczołów, system nerwowy i ogólny stan zdrowia.
  Tak, strach wywiera olbrzymi wpływ na nasze ciała.
  W Piśmie Świętym mamy przykład Nabala, który odmówił Dawidowi pomocy, gdy ten o nią prosił. Chociaż żona Nabala, Abigail, później spełniła prośbę Dawida i tym powstrzymała jego gniew, to jednak, kiedy Nabal dowiedział się o wcześniejszych zamiarach Dawida, żeby go zabić, umarł ze strachu, mimo że Abigail zażegnała już niebezpieczeństwo ze strony Dawida.
  „Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym co zaszło; a w nim serce zamarło i zdrętwiał jak kamień. A po mniej więcej dziesięciu dniach dotknął Pan Nabala, i ten umarl.”(1 Samuela 25:37-38)
  Legenda mówi, że wiele lat temu zdarzyła się epidemia cholery w Konstantynopolu. Zmarło wtedy sto dwadzieścia pięć osób, wyglądało na to, że od choroby właśnie. Jednak podczas badania zwłok ustalono wyraźnie, że tylko pięć pośród nich zmarło na cholerę. Pozostałych 120 zmarło ze strachu przed cholerą. .2
  Strach to mordercza moc, kompletnie przeciwstawna sile wiary. Strach zawsze przewiduje, że zdarzy się to najgorsze, a nie najlepsze. Na przykład, chyba zachoruję, albo chyba stracę pracę, nie dam rady zapłacić rachunków, albo co, jeśli po zeznaniu podatkowym okaże się, że mam dopłacić. Strach to zła moc, której celem jest niszczyć nas, kiedy tylko się da. .3
  Jeżeli dajemy przyzwolenie dla uczucia strachu, wpuszczamy tym samym to, czego tak bardzo się obawiamy, aby się nie stało. Tak jest dlatego, że zapraszamy do naszego życia ducha strachu, który jest przeciwny wierze. Gdy otwieramy nasze życie na strach, pozwalamy, aby się stało dokładnie to, czego się obawiamy, i przywołujemy do życia właśnie tę rzecz, której się boimy. 4 Gdy godzimy się na strach i trwamy w tym stanie, to sprowadza Szatana i daje mu możliwość do ataku.

 

 • STRACH  JEST ZŁODZIEJEM.

„Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.”(Ew. Jana 10:10)
Diabeł posługuje się strachem w celu zrabowania nas z naszego dziedzictwa w Bogu i okradania nas w dziedzinie zdrowia, naszych własności oraz wszystkiego, na czym tylko może położyć łapę. Jak powiedział Jezus Chrystus, diabeł przychodzi, aby zabijać i niszczyć.
Wiele ludzi umiera, zabitych przez strach, ponieważ strach może zniszczyć nasze zdrowie, a nawet życie.
Biblia  nazywa strach duchem.
„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.”(2 Tym.1:7)
Duch strachu nie pochodzi od Boga, ale jest siłą duchową,  pochodzącą z pewnego środowiska duchowego, która atakuje naszą świadomość. Musimy zdać sobie sprawę, że istnieje inteligentny umysł we wszechświecie (Szatan), skoncentrowany na utrzymaniu nas z dala od Boga, usiłujący zburzyć spokój naszego umysłu, zniszczyć naszą radość i ograbić nas z życia wiecznego. 5
Zazwyczaj nie przychodzą na nas rzeczy, których najbardziej się obawiamy. Chodzi o to, że największe męki i cierpienie zadaje nam spodziewanie się tych złych rzeczy,  które mogły by się wydarzyć, a nie to, co faktycznie może się stać. W większości przypadków w ogóle nic się nie wydarza. 6
„Tam się bardzo ulękną, gdzie nie masz strachu;..”(Psalm 53:6, Biblia Gdańska)

Tak, Biblia to świetnie podsumowuje. Ludzie mogą być przerażeni, gdy w ich życiu nie ma żadnego powodu ku temu.
Diabeł uwielbia siać kłamstwo w naszych umysłach, abyśmy się nad tym długo rozwodzili. Jeśli tak robimy, dajemy się zwabić i oszukać.
Jezus powiedział:
„I rzekł do nich: Baczcie na to, co słyszycie! Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. „ (Ew. Marka 4:24 )
To Słowo może mieć zastosowanie pozytywne i negatywne. Jezus każe nam wziąć pod rozwagę to, co słyszymy. Jeśli słuchamy niedowiarstwa, zwątpienia, strachu oraz innych kłamstw diabła, i w jakimś stopniu wpuszczamy tę obawę do naszego życia, zamieszka ona w nas. Jezus Chrystus w tym przypadku każe nam słuchać Jego i Słowa Bożego, a nie kłamstw diabła, abyśmy zachowali pokój Boży.
I znowu Jezus mówi nam, jak mamy słuchać:
„Baczcie więc, słuchajcie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane.”(Ew. Łukasza 8:18)
Jeśli usłyszymy, jak strach mówi przez innych ludzi, i będziemy przysłuchiwać się temu, napełnimy się sami strachem, a stracimy dobre rzeczy. Jednakże, z drugiej strony, kiedy słuchamy dobrych rzeczy i wypowiadamy się pozytywnie, kiedy przebywamy w towarzystwie ludzi, kochających Pana i posłusznych Jego Słowu, i otrzymujemy naukę zgodną z Jego Słowem, to wówczas jeszcze więcej Bożej dobroci może być nam dane.

 • NIEWIEDZA POWODUJE STRACH.

Bardzo często strach pochodzi z niewiedzy oraz nieznajomości Słowa Bożego.
Biblia mówi w księdze proroka Ozeasza:
„Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.”(Ozeasz 4:6)
Uważam, że codzienne rozważanie Słowa Bożego i regularne czytanie Słowa dodaje mi wiary:
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”(Rzym. 10:17)
Zanim narodziłem się na nowo z Ducha Bożego dwadzieścia lat temu, strach odgrywał główną rolę w moim życiu. On niszczył mnie, dręczył mnie, sprawiał, że czułem się winny i powodował niepotrzebne konflikty w moim życiu. Kiedy narodziłem się na nowo, pokój Boży przyszedł do mego serca. Jest to pokój, który mam do dziś.
Moje małżeństwo zostało uzdrowione, nasze dzieci nawróciły się, pokój Boży zaczął napełniać nasz dom w miejsce strachu. Gdy ów pokój przyszedł do mnie i do mojej żony, przeżyliśmy odnowienie naszej miłości  i miłości do naszych dzieci. Przez lata całe diabeł starał się zniszczyć nasze małżeństwo i nasz dom, i prawie mu się to udało. Chociaż chodziłem do kościoła prawie przez dwadzieścia lat, nigdy nie narodziłem się na nowo, ani nie poddałem swego życia Jezusowi Chrystusowi. Nic dziwnego, że Biblia nic dla mnie nie znaczyła. Jednakże, gdy się narodziłem na nowo, Pismo Święte natychmiast ożyło i odnalazłem w nim 13 prawd Bożych, według których żyję do tej pory. One stały się odpowiedzią na strach, który diabeł mógłby zasiać w moim życiu, gdybym ich nie poznał.
Pierwsza siła zła, która uderzyła w Adama po upadku, to był atak strachu. W związku z tym, uczucie to jest mocno zasadzone w całym stworzeniu:
„A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyżjestem nagi, dlatego skryłem się.”(1 Mojż.3:10)
Gdy tylko Adam stracił relacjęz Bogiem, strach zaatakował go jako władca tego świata, zamierzając wziąć panowanie nad Adamem.

 • STRACH POWODUJE DEPRESJĘ.

  Strach także wywołuje depresję.
  „Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela.”(Przyp. Salomona 12:25)
  Wiele ludzi cierpi na przewlekłą depresję, nie uświadamiając sobie, że często przyczyną tego stanu jest strach, który pojawił się w ich życiu.
  Biblia mówi o duchu ociężałości, który przez wielu jest uważany za depresję.
  „   pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia.”(Izajasz 61:3)
  „...odzienie chwały miasto ducha ściśnionego;..”(Biblia Gdańska)
  Odpowiedzią na depresję jest uwielbianie Boga i koncentrowanie naszych myśli na Panu. Powinniśmy także założyć kask ochronny na nasze umysły, nadzieję zbawienia.
  „My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.”(1 Tes. 5:8)
  Umysł nasz powinien być skupiony na nadziei, a serce nasze pełne wiary. Jeśli wpuszczamy strach i niepokój do naszego życia, to często otwieramy drzwi dla depresji.

INNE OWOCE STRACHU

Innymi owocami strachu może być odrzucenie, zamieszanie i samobójstwo. Również często stany kondycji zdrowia, takie jak posiadanie wrzodów, mogą pochodzić od strachu.

***fragment książki Bila Subritzkiego "Jak pokonać strach ?"

za zgodą autora  www.misjapetra.com   tłumaczenie Iwona Borowicz

 
Polecamy!


Wersety biblijne

Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny.

Prz 24,5


Musisz to mieć!Masowe Uwolnienie Świadectwa

Masowe Uwolnienie DVD

Świadectwa i fragmenty uwolnienia 


Sposoby płatności

design i wykonanie:   | www.kcpr.pl